Ergotherapie

De kracht van ergotherapie zit vooral in het analyseren wat de oorzaken zijn die u in uw dagelijks functioneren beperken. De leefomgeving, dit kan de thuissituatie, werk of school zijn, wordt hierin altijd meegenomen.Tijdens het behandelproces wordt zonodig intensief samengewerkt met andere disciplines, zoals fysiotherapie, logopedie, huisarts, specialist of thuiszorg.

Ergotherapie is een paramedisch beroep waarbij het doel is om mensen (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Ergotherapie richt zich vooral op praktische vaardigheden. Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, voor u plotseling of geleidelijk lastig zijn. Of veel inspanningen kosten. Zoals bij het aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk)werk of hobby's. Allemaal handelingen die eigenlijk heel "normaal" zijn of zouden moeten zijn. De ergotherapeut streeft naar zelfstandigheid en veiligheid.

Daarnaast kan de ergotherapeut u adviseren en helpen bij het doen van aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen bij gemeente of zorgverzekering

Tevens richt de ergotherapeut zich op het verbeteren van de handfunctie. De ergotherapeut onderzoekt de klacht en stelt samen met de cliënt , en zo nodig multidisciplinair, een behandelplan op. Hierna start de cliënt met de behandeling waarbij uiteindelijk gestreefd wordt naar zelfstandigheid in het dagelijks functioneren

Over mij

Bram Coenen

Ergotherapeut, bachelor of health (HS Zuyd)
Bewegingsagoog (CIOS)

Ergotherapie Bram Coenen staat ingeschreven bij:

 • Ergotherapie Nederland
 • Kwaliteitsregister Paramedici

Werkervaring

 • Revalidatie
 • Eerstelijns werk
 • Kinderergotherapie
 • Uitgebreide kennis van:
  • Ziektebeelden
  • Aandoeningen
  • Hulpmiddelen
  • Voorzieningen en regelgevingen

Vergoeding

Voor behandeling door een ergotherapeut is een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen. Dit betekent dat de behandeling tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar vergoedt wordt door uw zorgverzekering. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden.

in specifieke gevallen kan hulp door de ergotherapeut ook vergoedt worden via het persoonsgebonden budget, ofwel PGB.

Contact

Ergotherapie Bram Coenen

Locatie Gulpen
Rossstraat 8
6271BG Gulpen
Website praktijk


Locatie Fysiotherapie Heerlen Noord
Navolaan 27
6413CW Heerlen
Website praktijk


Locatie Fysiotherapie Mijnes
Gerard Boedijnstraat 9
6461CX Kerkrade
Website praktijk

Telefoon: 06 27 84 35 57
E-Mail: info@ergobramcoenen.nl


Behandelen / Trainen

De behandeling / training kan zowel in de praktijk als bij u thuis plaatsvinden. Het is wetenschappelijk aangetoond dat ergotherapie in de thuissituatie bij bepaalde problematiek zeer effectief is. Afhankelijk van de geïnventariseerde problemen, wensen en mogelijkheden wordt er een behandeling op maat aangeboden. De behandeling kan bestaan uit:

 • Het (opnieuw) aanleren van vaardigheden/functies
 • Uitvoeren van activiteiten op een andere wijze
 • Het trainen in gebruik van ( kleine) hulpmiddelen en/of voorzieningen


Dit kan van toepassingen zijn bij o.a. neurologische, orthopedische en reumatologische aandoeningen. Het inschakelen van een ergotherapeut kan vooral nuttig zijn bij bijvoorbeeld: Parkinson, CVA, MS, Reuma maar ook bij aangeboren handicaps of verworven letsel op latere leeftijd.

Enkele voorbeelden zijn:

 • handfunctietraining bij verminderde motoriek.
 • eenhandig handelen aanleren bij functieverlies.
 • leren overzicht houden en plannen bij cognitieve problemen.
 • het optimaliseren of aanpassen van houdings- en bewegingspatronen.

Handfunctietherapie

Bij aandoeningen van chronische aard is het vaak zinvol om te starten met ergotherapie. De ergotherapeut geeft ergonomische adviezen ten aanzien van werkhouding en verdeling van belasting en probeert de functies van de hand optimaal te krijgen/houden.

Veel voorkomende klachten van de hand zijn artrose, carpaaltunnelsyndroom, overbelastingsklachten, reumatische aandoeningen, dupeytren, (onbegrepen) pijnklachten van de pols, dystrofie, ed.

De handfunctietherapie kan bestaan uit:

 • handdiagnostiek waarbij de verschillende functies/kenmerken van de hand in kaart worden gebracht.
 • het trainen van dagelijkse activiteiten
 • advies over belastbaarheid
 • advies in verschillende handbraces
 • aanmeten van (rust)spalken
 • training van kracht, mobiliteit en coördinatie voorwaardenscheppend voor het uitvoeren van activiteiten
 • oedeembestrijding

Valpreventie

Vallen is bij ouderen een veelvoorkomend probleem. Uit onderzoek is gebleken dat valpreventie zeer effectief is.

Risicofactoren voor vallen zijn:

 • Mobiliteit- en evenwicht problemen
 • Duizeligheid
 • Verminderd zicht of oogproblemen
 • Incontinentie
 • Onveilig gedrag en angst om te vallen
 • Medicatie gebruik
 • Huis- en omgevingsveiligheid

De ergotherapeut bespreekt in het eerste gesprek (de intake) met u wat u allemaal doet op een dag en wat u belangrijk vindt. Er worden testen gedaan om de risico's op vallen te scoren. De vervolgbehandelingen worden in overleg met u gepland. Tijdens deze behandelingen worden er activiteiten geoefend die voor u van belang zijn. U kunt hierbij denken aan het meenemen van de koffie naar de woonkamer, het bereiden van een maaltijd of het douche en aankleden. Indien noodzakelijk worden er hulpmiddelen en/of voorzieningen aangevraagd bij gemeente of zorgverzekeraar

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie richt zich op kinderen die problemen ondervinden met het spelen, de zelfredzaamheid of het meedoen op school. Hierbij gaat het om de activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Het is niet altijd duidelijk waarom een kind bepaalde problemen ervaart. Ergotherapeuten zijn deskundigen in het analyseren en verbeteren van de uitvoering van de activiteiten. Belangrijk is dat de ergotherapeut de omgeving meeneemt in dit proces. Daarnaast kan een ergotherapeut hulp bieden bij de (fijn) motorische ontwikkeling en bij de sensorische integratie van het kind. Een doel van de behandeling kan zijn dat het kind gemakkelijker en met meer plezier diverse activiteiten onderneemt en beter contact heeft met leeftijdsgenootjes.

kinderergotherapie is voor kinderen die o.a. moeite hebben met :

 • schrijven.
 • stilzitten en concentreren.
 • werkje organiseren en afmaken.
 • zelfstandig een opdracht uitvoeren.
 • hanteren van bestek, eten en drinken.
 • aan- en uitkleden, wassen en afdrogen.
 • spelen alleen en/of samen.
 • plakken, tekenen en knutselen

Wat kunt u verwachten?

 • Snelle service, binnen een week na verwijzing is de eerste afspraak met de patiënt gemaakt.
 • Maatwerk, iedere behandeling is individueel afgestemd op de patiënt en zijn cliëntsysteem.
 • Multidisciplinaire aanpak.
 • Veelal behandeling aan huis, in de eigen omgeving van de patiënt.
 • Behandeling ook mogelijk in de avonduren en op zaterdag.
 • Cliënten worden altijd door dezelfde ergotherapeut behandeld, deze is direct bereikbaar via een mobiel nummer en e-mail.
 • Duidelijke terugkoppeling van bevindingen, ingezette behandeling bij afronding therapie een verslag van voortgang en eventueel ondernomen acties.